Tầng 2, tòa nhà Á Long, đường CN1 KCN Từ Liêm - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội
T : (024) 3 78 050 22
F: (024) 3 78 050 24
Email: admin@along.vn

(024) 3 78 050 22

Hỗ trợ Trực tuyến

Nhận tin định kỳ

PHÒNG KD TEM NHÃN MÁC - MẠ NHỰA

Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Á Long, đường CN1 KCN Từ Liêm,Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội
Tel: (84-4) 37805022 (Số lẻ 25)
Fax: (84-4) 37805024 - 37805070
Email: infoadmin@along.vn
 

PHÒNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH

Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Á Long, đường CN1 KCN Từ Liêm,Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội
Tel: (84-4) 37805022 (Số lẻ 14)
Fax: (84-4) 37805024 - 37805070
Email: infoadmin@along.vn

TRỤ SỞ

Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Á Long, đường CN1 KCN Từ Liêm,Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội
Tel: (84-4)37805022 - 37805023
Fax: (84-4) 37805024 - 37805070

Họ tên (*)
Công ty (*)
Điện thoại (*)
Di động(*)
Email (*)
Địa chỉ (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)